Νέα

Πνευμονία

Τι είναι
Είναι λοίμωξη των πνευμονικών κυψελίδων – τελικό τμήμα που καταλήγουν τα βρογχιόλια, οι τελικές διακλαδώσεις των βρόγχων στον πνεύμονα. Οι πνευμονικές κυψελίδες αποτελούν τις αναπνευστικές μονάδες όπου γίνεται η ανταλλαγή των αερίων δηλαδή απορροφάται το Ο2 το οποίο εισέρχεται με την εισπνοή και αποβάλλεται το CO2 με την εκπνοή.
Παρατηρείται συνήθως τους χειμερινούς μήνες. Η πνευμονία συνήθως ακολουθεί ιογενείς λοιμώξεις. Ο λόγος είναι ότι οι ιογενείς λοιμώξεις επιδρούν βλαπτικά στο αναπνευστικό επιθήλιο καθώς και στα μακροφάγα των πνευμονικών κυψελίδων (βλ. κεφ. «Φυσιολογική χλωρίδα/αναπνευστικό σύστημα») και

Περισσοτερα